Termékek
Kategória - Ungváry Zsolt könyvei
logo
Vissza  Nyomtatás  ajánlja az oldalt egy barátjának    
Megnevezés Az arany jele 
Szerző Ungváry Zsolt 
Kép
Részletek Beatrix királyné csodás arany nyakláncot kap ajándékba honfitársától, Galeotto Marziótól, ami felkelti Mátyás érdeklõdését. Az ékszert ugyanis - állítólag - az Érces nevû patakban találta egy orvhorgász.

"Anjou Károly idején a környékbeli hegyekben aranyat bányásztak. Buzogány persze nem tartozott a bányavárosok közé, az Érces patak völgyében pár házacskából álló, jelentéktelen falu volt. Ám tudják-e - intézte Mátyás a szavait tömegekké vizionált hallgatóságához, amely jelenleg az érdektelen királynén, a kamasznyi hercegen és néhány léhûtõ udvari emberen kívül senki másból nem állott -, honnan nyerte nevét a településen is átfolyó patakocska? Úgy van - bólintott, amikor János herceg szóra nyitotta a száját. - Az ércben gazdag hegyek köveibõl kimosta az aranyat, ezüstöt, s más kincseit a föld mélyének. A derék buzogányiak felfigyeltek erre, és - a gyanú szerint, mert ezt soha, egyetlen vizsgálat nem bírta bizonyítani, pedig akadt belõle bõven - megcsapolták a patakjukat.
-És ez miért baj? - kérdezte Corvin János teli szájjal, mivel úgy figyelt, hogy rágni is elfelejtett.
-Miért? - kacagott teátrálisan a király. - Mert az arany nem madárfióka, amit az vesz fel a földrõl, aki elõször meglátja. Nem, nem, édes fiam! Az arany a királyé. A kincstáré. Vagyis a hazáé. Csúnya dolog a szomszédot meglopni, nem kevésbé rút a távoli atyafit, no de a hazát meglopni; az fõbenjáró, soha el nem évülõ gaztett. Az az arany az országé, a koronát fényezi.
-Hiszen a buzogányiak is Pannónia lakói. Az õ gyarapodásuk a korona gyarapodása.
-Tolvajlás nem hozhat nemességet. Ebül szerzett jószágra nem alapozódhat becsületes gazdagság! Már persze - tette hozzá eltöprengve, és szórakozottan forgatta az elhunyt csirke végtagját, vajon talál-e még rajta harapnivalót -, ha a helybéliek csakugyan ellopták azt az aranyat. Minden amellett szól, hogy megtették. Ám semmi bizonyíték rá. Nem került elõ egyetlen gramm arany, egyetlen kis rögöcske; semmi. Királyi vizsgálatok folytak Károly idejében. Azután Lajos idejében is, sõt még Anjou Mária uralkodásának harmadik évében is kiküldtek egy királyi delegációt Buzogányba. Az eredmény: semmi. Egészen - emelte fel a kezét, s örömmel konstatálta, hogy a csont mellett még némi finom húscafatok maradtak, amit fogával megragadhatott - egészen mostanáig. Merthogy ez a lánc - amelynek aranya olyan, akár a körmöci - éppen Buzogányból került elõ. A patakból halászták... - tette hozzá dünnyögve, s fejét csóválva, ami ezúttal nem a csirkének, sokkal inkább a hihetetlen ténynek szólt. - Úgy vélem - fejezte be -, körülnézek kissé Buzogányban.
-Fényes kísérettel? - kérdezte lelkesen a herceg, s megemelkedett ültébõl, mintha már indulna is.
-Ugyan! - intette kézmozdulatával nyugalomra a heves ifjút. - Ahogy szoktam.
-Álruhában! - csattant fel Beatricse, akirõl eddig azt hihette volna bárki, hogy egyáltalán nem figyel. - Mint az ezeregyéjszaka meséinek kalifája? Kinõhetné már ezt felséged! Egy magyar király, a tizenötödik században!"

A király álruhát ölt, hogy utánajárjon a különös ügynek. Ebbõl az alkalomból megismerkedhetünk Buzogány városának megannyi furcsa figurájával, találkozunk egy vándornyomdásszal, fogadóssal és a település magisztrátusával. Mátyást kis híján kivégzik, de végül - Poirot-hoz illõ képességeit megcsillogtatva - kideríti, ki és miért végzett a patakparti ház rejtélyes lakójával, miért kellett meghalnia az orvhorgásznak és hogyan tárul fel a kincs rejtekhelyérõl rovásírással tudósító papiros titka. 
Feladó ungvaryzsolt.hu  
Oldalak száma 160 
Email  
Ár HUF 1,500.00 
Megtekintve 1940 
Megrendelés menete